نمیدونم چی شد که این شدم

امشب داشتم فایلای قدیمیمو نگاه میکردم،برعکس حافظم که راحت خیلی چیزا رو فراموش کرده اونجا خیلی چیزا بود،یادم افتاد که چه چیزهایی میخواستم،نمیدونم چی شد که خطمو عوض کردم،نمیدونم چی شد که اون کسی که یه زمانی میشناختم دیگه نیستم،شاید بگن بهم بزرگ شدی،اونوقت نمیفهمیدی از زندگی چی میخواستی،ولی خب لا اقل از زندگی کلی چیزای خوب میخواستم،نشده بودم آدمی که واسش فرقی نداره کهامروزش بافرداش فرقی داره یانه،که کجاس جایی که شب میخوابه،فقط دوس داره زمان بگذره،بره و تموم بشه این روزایی که خودش انتخابشون نکرده،نه اینکه نا امید باشم،اینو از خیلی چیزایی که از خودم میدونم یقین دارم،ولی شدم کسی که دیگه چیزی واسش فرق نداره،به همه چیز نوک زدم،خیلی چیزا رو دوست داشتم واسم شیرین بود،ولی خب بدم میاد ازین رکودی که زندگی همیشه واسم میاره،تو خیلی چیزا تجربه نداشتم،ولی خب به چیزایی رسیدم که شاید خیلیا نخوانشون،کی مثل من دوس داره عشق افلاطونی داشته باشه؟کی کثل من دوس داره زندگیشو تو جنگ بگذرونه؟کی مثل من دوس داره که کل زندگیش بشه یه تفنگ و گشتن و دیدن؟شاید یه چیزیم مثل بقیه باشه،اینکه دیگه به دنیای واقعی میلی ندارم،به چیزایی که میگمشون اعتقادی ندارم،قلبی دارم که مرده،حس میگیره به دنیا و اتفاقاش ولی مثل نور یه کرم شب تاب تو فضای بی کران،نمیدونم چی میگم،نمیدونم چرا مینویسم ولب خب وقتی برمبگردم و متنای قدیمیم رو میخونم حس جالبی بم دست میده،شدم مثل دیوونه ای که دلش میخواد همه چیز بگذره تا راحت شه از نفهمیدن ادمای دور وبرش

استیکرای متن بعدها واست هیچ معنیی ندارن،واسه خیلیا هم ندارن

منبع : بردیا elves0014 |5/1/94 تنهایی واسم خوب نیست منبع : بردیا elves0014 |5/1/94 تنهایی واسم خوب نیست منبع : |5/1/94 تنهایی واسم خوب نیست منبع : بردیا elves0014 |5/1/94 تنهایی واسم خوب نیست منبع : بردیا elves0014 |5/1/94 تنهایی واسم خوب نیست منبع : بردیا elves0014 |5/1/94 تنهایی واسم خوب نیست منبع : بردیا elves0014 |5/1/94 تنهایی واسم خوب نیست منبع : بردیا elves0014 |5/1/94 تنهایی واسم خوب نیست منبع : بردیا elves0014 |5/1/94 تنهایی واسم خوب نیست منبع : بردیا elves0014 |5/1/94 تنهایی واسم خوب نیست منبع : بردیا elves0014 |5/1/94 تنهایی واسم خوب نیست منبع : بردیا elves0014 |5/1/94 تنهایی واسم خوب نیست منبع : بردیا elves0014 |5/1/94 تنهایی واسم خوب نیست منبع : بردیا elves0014 |5/1/94 تنهایی واسم خوب نیست منبع : بردیا elves0014 |5/1/94 تنهایی واسم خوب نیست منبع : بردیا elves0014 |5/1/94 تنهایی واسم خوب نیست منبع : بردیا elves0014 |5/1/94 تنهایی واسم خوب نیست منبع : بردیا elves0014 |5/1/94 تنهایی واسم خوب نیست منبع : بردیا elves0014 |5/1/94 تنهایی واسم خوب نیست منبع : بردیا elves0014 |5/1/94 تنهایی واسم خوب نیست منبع : بردیا elves0014 |5/1/94 تنهایی واسم خوب نیست منبع : |5/1/94 تنهایی واسم خوب نیست منبع : |5/1/94 تنهایی واسم خوب نیست منبع : |5/1/94 تنهایی واسم خوب نیست منبع : |5/1/94 تنهایی واسم خوب نیست منبع : |5/1/94 تنهایی واسم خوب نیست منبع : |5/1/94 تنهایی واسم خوب نیست منبع : |5/1/94 تنهایی واسم خوب نیست منبع : |5/1/94 تنهایی واسم خوب نیست منبع : |5/1/94 تنهایی واسم خوب نیست منبع : |5/1/94 تنهایی واسم خوب نیست منبع : |5/1/94 تنهایی واسم خوب نیست منبع : |5/1/94 تنهایی واسم خوب نیست منبع : |5/1/94 تنهایی واسم خوب نیست منبع : |5/1/94 تنهایی واسم خوب نیست منبع : |5/1/94 تنهایی واسم خوب نیست
برچسب ها : خیلی ,چیزا ,واسم ,زندگی ,چیزایی ,خیلی چیزا